Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ năng thực hành nhà thuốc xuất sắc

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ năng thực hành nhà thuốc xuất sắc

Trường Trung cấp kỹ thuật Y Dược Hà Nội tổ chức xây dựng chương trình khóa học “Kỹ năng thực hành nhà thuốc xuất sắc” và mời được các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và đào tạo kỹ năng tư vấn, bán thuốc trực tiếp cho học viên, cụ thể: