Thông tin Tuyển dụng

Thông báo Tuyển giáo viên cơ hữu

Thông báo Tuyển giáo viên cơ hữu

Để phục vụ tăng cường cho công tác giảng dạy chuyên ngành trong năm học mới 2016 và các năm tiếp theo, Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội Thông báo tuyển Giáo viên cơ hữu: