Dược sỹ 2 năm

Thông báo tuyển sinh lớp Dược sỹ đặc biệt khai giảng 27 tháng 2 năm 2016

Thông báo tuyển sinh lớp Dược sỹ đặc biệt khai giảng 27 tháng 2 năm 2016

Trường Trung Cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Dược sỹ đặc biệt, năm học 2016-2017, khai giảng 27 tháng 02 năm 2016. Cụ thể như sau: