Trung cấp Y

Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

Nhằm giúp thí sinh đơn giản hóa các bước đăng ký xét tuyển học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội 2017 mà vẫn đầy đủ thủ tục, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp một Văn bằng từ hệ Cao đẳng trở lên, những thí sinh đáp ứng được điều kiện này có thể chuẩn bị hồ sơ sau đó gửi về trường để có thể đăng ký học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược.